Betere zorg door de context van de patiënt te betrekken bij besluiten Het Radboudumc Centrum voor Oncologie ontving voor project CONtext in 2018 een subsidie van Zorginstituut Nederland. CONtext is een initiatief van het Radboudumc Centrum voor Oncologie, in samenwerking met Patiëntenorganisatie NFK, afdelingen van het Radboudumc, en huisartsen groep Thermion. Beoogd wordt een landelijke impuls te geven tot verdere implementatie. Drie ziekenhuizen (Rijnstate, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Bernhoven) participeren inmiddels. Naast V&VN Oncologie hebben ook NFK, zorgverzekeraar VGZ, IKNL, NHG, PalHag, NVMO, NVALT, NVA, en Palliactief hun steun toegezegd. Kijk op www.qruxx.com/context voor meer informatie. Binnen het Radboudumc loopt sinds september 2018 het project CONtext dat zich richt op oncologische patiënten voor wie geen curatieve behandeling meer bestaat. Doel is dat de zorgprofessional juist ook bij deze patiënten aandacht geeft aan de waarden, doelen, wensen en leefsituatie van de patiënt en dat ook vastlegt. Drie direct betrokkenen over de inhoud én het belang van CONtext: projectleider dr. Maartje van Geel, centrummanager drs. ing. Erik Lambeck (Centrum voor Oncologie) en internist-oncoloog dr. Evelien Kuip, die ook werkzaam is binnen het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg. Maartje van Geel: “We denken dat als we in de spreekkamer de context van patiënten, dus de wensen, doelen, waarden en leefsituatie van patiënten bewuster inventariseren en registreren, zij meer weloverwogen keuzes kunnen maken. Daarbij verwachten we meer tevredenheid van patiënten over de samengenomen besluiten. Daarom trainen we de betrokken medisch specialisten én gespecialiseerde verpleegkundigen hierop en reiken hen middelen aan. Denk aan concrete feedback op basis van observaties in de spreekkamer en een kaartje met drie vragen aan de patiënt om zich bewust te worden van zijn of haar persoonlijke context. Maar ook aan het inbouwen van een time-out waarin de patiënt tijd krijgt om na te denken en de dilemma’s ook met anderen zoals naasten of de huisarts te bespreken. Ook de verpleegkundige of casemanager en de huisarts spelen daarin een cruciale rol. We trainen de zorgverleners in de gesprekken met patiënten over het inventariseren van persoonlijke 16 Radboud Report Oncologie context en begeleiding van patiënten in het besluitvormingsproces. En we benadrukken dat je dit ook vast moet leggen zodat je het over kunt dragen.” Evelien Kuip: “Het is heel belangrijk om al vroeg in een behandelingstraject ook wensen, doelen en verwachtingen van patiënten te bespreken. Niet alleen medische zaken, maar juist de context van de patiënt. En het gesprek hierover gaande te houden. Dat mag je uiteraard ‘normale zorg’ noemen, maar in heel veel ketens is nog niet alles zo gestroomlijnd dat alles besproken wordt wat je zou willen bespreken. Het gaat er vooral om de wensen en waarden bewust Pagina 15

Pagina 17

Heeft u een archief, blue berry of digitale gebruiksaanwijzingen? Gebruik Online Touch: uitgave converteren naar een digitale publicatie.

Radboud Report Oncologie Nr. 2 2019 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication