Dr. Henrieke Schutte laat ziet dat haastige spoed goed is Snelle procedure bij hoofdhalsoncologie lijkt overlevingswinst op te leveren Binnen de keten hoofd-halsoncologie van het Radboudumc is de laatste jaren een enorme efficiëntieslag gemaakt. Er is meer dan waar ook in Nederland snelheid gewonnen. Twee dagen nadat een patiënt de poli bezoekt, is doorgaans de volledige diagnostiek uitgevoerd en heeft een team van artsen en andere betrokkenen ook al een compleet behandelplan klaar. Achttien dagen daarna start, gemiddeld genomen, de behandeling al. KNO-arts en hoofd-halschirurg Henrieke Schutte onderzocht met een systematic review van 51 studies of deze snelheid meer oplevert dan alleen snelle duidelijkheid voor de patiënt. Vervolgens bekeek zij de resultaten van vóór en na de introductie van sneldiagnostiek en optimalisatie van het zorgpad. De belangrijkste conclusie: de vijfjaarsoverleving is 12% gestegen. Binnen een week “We deden het niet slecht,” weet Henrieke Schutte. “Tien jaar geleden startte de behandeling hier na gemiddeld 34 dagen. Nu is dat 21. Maar juist in de hoofd­halsoncologie zijn die twee weken tijdswinst heel erg belangrijk. Hoofd­halstumoren zijn snelgroeiende tumoren en ze doen dat in een gebied waar ze veel kunnen beschadigen en bijvoorbeeld het spreken, slikken en ademen ernstig kunnen belemmeren. Daarom hebben we al tien jaar geleden de poli volledig om de patiënt gebouwd. Elke dinsdag hebben we hier het multidisciplinaire hoofdhalsoncologie intake­spreekuur. Er is een uitstekende samenwerking met de verwijzers in Zuidoost­Nederland. Zij verwijzen verdachte gevallen direct naar ons door, zonder bevestiging van de diagnose. Daarom is er ook weinig vertraging. Men kan altijd binnen een week terecht. Soms zitten hier 5 mensen in de wachtkamer, soms ook 17. Het is een zeldzame kanker, maar we bedienen met ons centrum ruim 3 miljoen inwoners.” Gereserveerd Patiënten worden op de poli opgevangen door de oncologieverpleegkundige en worden vervolgens lichamelijk onderzocht. Met endoscopie worden de neus­, keelholte en bovenste luchtweg in beeld gebracht. Een trio, namelijk een KNO­arts/hoofd­halschirurg, Mond­KaakAangezichtschirurg/hoofd­halschirurg en een hoofdhalsradiotherapeut, bekijkt nu de beelden en bepaalt welke aanvullende onderzoeken nodig zijn. Schutte: “Het kan gaan 14 Radboud Report Oncologie om een biopsie, MRI­scan, CT­scan, echo met puncties en/of longfoto. Maar ook extra onderzoeken zoals een tandheelkundige screening, voedingsen slikscreening. Daarnaast wordt gekeken of een patiënt naar een geriater of anesthesist moet. Nagenoeg al die aanvullende diagnostiek kunnen we op de dinsdag en de woensdag uitvoeren. We hebben namelijk al op voorhand tijdsloten gereserveerd bij radiologie, pathologie en anesthesie. Daarnaast kunnen we nu door een dunne digitale endoscoop, biopten nemen van tumoren. Dat kan een ingreep onder narcose voorkomen. De casemanager, die altijd de eerste contactpersoon is voor de patiënt, helpt deze afspraken strak in te plannen. Daarbij kijken we ook naar een optimale volgorde voor alle onderzoeken. Het weefsel van deze puncties wordt direct beoordeeld om te zien of we een voldoende hoeveelheid cellen te pakken hebben voor een betrouwbare beoordeling. Zo niet, dan prikken we direct opnieuw.” Zo zien we dat naast de introductie van sneldiagnostiek, ook optimalisatie van diagnostiek is ontstaan. Pagina 13

Pagina 15

Voor edities, online handleidingen en weekbladen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw vakbladen.

Radboud Report Oncologie Nr. 2 2020 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication