Dr. Thomas Maal is gespecialiseerd in het toepassen van de allernieuwste 3D-technologieën in de gezondheidszorg. Zijn doel is helder: hij wil met zijn technologie de efficiency in de zorg verbeteren en tegelijkertijd betere zorg bieden. Dat dit mogelijk is, bewijst hij dagelijks. “We ontwikkelen hier 3D-geprinte modellen op basis waarvan artsen een betere diagnose kunnen stellen of een betere planning kunnen maken voor een ingreep. Maar we werken bijvoorbeeld ook aan augmented reality (AR)-brillen waarbij de arts bloedvaten en zelfs tumoren ziet in de patiënt, doordat digitale beelden in de bril gecombineerd worden met het werkelijke beeld. Het gaat om hoogwaardige techniek waar hier door een team van inmiddels 17 specialisten en 15 studenten aan gewerkt wordt. Techniek waarvan de impact alleen nog maar toe zal gaan nemen.” Er zijn voor de patiënt Thomas Maal begon al in 2005 met de toepassing van 3D-fotografie bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichts - chirurgie (MKA) in het Radboudumc en sinds 2012 is hij er staflid en coördinator van het 3D-lab. In november 2018 volgende zijn benoeming tot hoogleraar. Naast de afdeling MKA maken inmiddels nog 15 andere afdelingen in het Radboudumc gebruik van deze nieuwe technieken. Ook in de oncologie. Hoewel veel van het werk zeer technisch is, vindt hij het van wezenlijk belang dat zijn lab dicht bij de patiënt is geplaatst. “Want we zijn er voor de patiënt en alles wat we doen is er ook op gericht om deze patiënt een betere behandeling te geven. Veel van de mensen in ons 3D-lab zouden buiten deze muren in de ICT veel beter betaalde banen kunnen vinden, maar ze hebben een passie voor de zorg en willen daar hun bijdrage leveren.” Virtueel Maal betoogt dat de nieuwe mogelijkheden met behulp van 3D-printing, zoals patiëntspecifieke virtuele operatieplanning en 3D geprinte anatomische modellen, ertoe leiden dat de behandeling nog beter op de wensen en situatie van de patiënt kan worden toegespitst. “We zien dat behandelingen korter duren, dat vaak minder operaties nodig zijn en dat operaties kwalitatief beter kunnen worden uitgevoerd. Dat heeft een enorme impact op de individuele patiënt en leidt ook tot lagere zorgkosten. Maar ook in de communicatie met patiënten en tussen artsen onderling spelen onze 3D-modellen een rol. Wij maken modellen van de hersenen waarin we de tumor zichtbaar maken, maar ook van functionele gebieden, zoals de spraak. Dat maakt dat je betere beslissingen kan nemen. Verstekbakje Hoewel de 3D-geprinte modellen het meest in het oog springen (Thomas Maal heeft een geprint model van zijn eigen schedel staan) begint het werk van het lab aan de andere zijde: bij het verzamelen van data over de patiënt. Alle 2D- en 3D-gegevens van de patiënt, worden in de computer samengebracht. Op basis van de virtuele patiënt die zo ontstaat, kan Maal verschillende uitkomsten genereren: “We kunnen met de 3D-printer modellen maken, maar ook in 3D een operatieplanning maken. Daarnaast maken we op basis van het 3D-beeld ook de mallen die de chirurg gebruikt bij het zagen. Patiënten met een tumor in de kaak krijgen een stuk nieuwe kaak dat vanuit het kuitbeen gehaald wordt. Voor het zagen in de kaak en het zagen in het kuitbeen produceren wij het ‘verstekbakje’.” Augmented reality Een stap verder gaat ‘augmented reality’. Daarbij projecteert een bril, of straks een lens, een beeld op de patiënt dat de arts met het blote oog niet kan zien. Dat kan de tumor zijn, maar dat kunnen bijvoorbeeld ook de bloedvaten zijn. “Bij een borst reconstructie wordt vaak weefsel uit de onderbuik gebruikt. Je wil dan ook graag bloedvaten meenemen. Met een AR-bril maken we deze bloedvaten voor de arts zichtbaar op de buik. Maar niet alleen in de chirurgie, ook in de pathologie en de radiotherapie kunnen onze 3D-modellen een belangrijke rol spelen. Wij kunnen iets toevoegen wat de arts of onder zoeker niet heeft en efficiency brengen die ervoor zorgt dat de arts meer tijd krijgt voor de patiënt. Maal schets vergezichten. In de komende jaren hoopt hij in het 3D-lab ook tot bio-printing te kunnen komen, waarbij menselijke materialen geprint kunnen worden en een virtuele patiënt in 3D is uiteraard ook een voor portaal voor gerobotiseerde operaties. Wie ziet hoe snel de ont wikkelingen in dit vak in de afgelopen jaren zijn gegaan, zal niets meer uitsluiten. Thomas Maal is er klaar voor; zoveel is duidelijk. Film Wie voorbeelden wil zien en Thomas Maal aan het woord wil horen gaat naar YouTube. Zoek daarin op ‘chirurgen gaming’ of ‘nooit meer gips happen’ en zie wat we bedoelen. Radboud Report Oncologie 13 Pagina 12

Pagina 14

Heeft u een onderwijsmagazine, i paper of digitale lesboeken? Gebruik Online Touch: lesmateriaal digitaal maken.

Radboud Report Oncologie Nr. 2 2019 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication