Yvonne Engels: “Aandacht voor zingevings vragen is een belangrijke voorwaarde voor persoonsgerichte zorg.” Radboudumc ontwikkelt interactieve training Zingevingsvragen van patiënten met kanker beter in beeld Volgens de richtlijn ‘Zingeving en Spiritualiteit in de Palliatieve Zorg’ zouden alle verpleegkundigen en artsen die te maken krijgen met patiënten in de palliatieve fase, spirituele vragen moeten kunnen signaleren en verkennen. Maar de praktijk leert anders. Want werkdruk en onwennig- en onwetendheid zorgen ervoor dat vragen niet gesteld worden. Geestelijk verzorger Jacqueline van Meurs en haar copromotor Yvonne Engels menen dat een interactieve training hier soulaas kan bieden. Pagina 7

Pagina 9

Scoor meer met een online shop in uw magazines. Velen gingen u voor en publiceerden lesmateriaal online.

Radboud Report Oncologie Nr. 1 2019 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication