Yvonne Engels: “Aandacht voor zingevings vragen is een belangrijke voorwaarde voor persoonsgerichte zorg.” Radboudumc ontwikkelt interactieve training Zingevingsvragen van patiënten met kanker beter in beeld Volgens de richtlijn ‘Zingeving en Spiritualiteit in de Palliatieve Zorg’ zouden alle verpleegkundigen en artsen die te maken krijgen met patiënten in de palliatieve fase, spirituele vragen moeten kunnen signaleren en verkennen. Maar de praktijk leert anders. Want werkdruk en onwennig- en onwetendheid zorgen ervoor dat vragen niet gesteld worden. Geestelijk verzorger Jacqueline van Meurs en haar copromotor Yvonne Engels menen dat een interactieve training hier soulaas kan bieden. Pagina 7

Pagina 9

Voor artikelen, online maandbladen en onderwijsmagazines zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw archief.

Radboud Report Oncologie Nr. 1 2019 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication