Definitie Een systematische review is een literatuuroverzicht dat op een gestructureerde wijze wordt uitgevoerd. Op basis van een vraagstelling wordt gezocht in meerdere elektronische databases. In- en exclusiecriteria worden gehanteerd om de in aanmerking komende artikelen te selecteren. De artikelen worden beoordeeld op methodologische kwaliteit en de benodigde gegevens uit de artikelen geëxtraheerd. Indien mogelijk worden de resultaten van de afzonderlijke onderzoeken samengevat tot één overall schatting van het bestudeerde effect (metaanalyse). Het resultaat wordt op transparante en reproduceerbare wijze gerapporteerd. In de basis gaan we heel systematisch op zoek naar werkelijk alle literatuur die over een onderwerp beschikbaar is. De zoekstrategieën zijn net als bij klinische studies zo uitgebreid dat ook alle synoniemen, schrijfwijzen etc. meegenomen worden. We zoeken heel sensitief dus, maar daardoor kan er ook juist weer ruis mee komen in de resultaten. Daarom filteren we de data vervolgens met vooraf ingestelde selectiecriteria. Vervolgens worden alle studies ook nog beoordeeld op de methodologische kwaliteit. Nadat al deze stappen doorlopen zijn, vatten we de data uit de onderzoeken samen.” Slecht of onzeker Doordat SYRCLE standaard de kwaliteit van onderzoek en rapportage meet, voordat deze wordt meegewogen, maakt het instituut niet louter wetenschappelijke vrienden: “Bij erg veel van de onderzoeken die bij onze zoektocht naar boven komen, is de kwaliteit van rapportage van het onderzoek onvoldoende of onzeker. Dat moeten we uitspreken en dat publiceren we zelfs. Dat levert wel tumult op. Met name de rapportage van veel dierproeven is zo matig, dat simpelweg niet vastgesteld kan worden of het resultaat betrouwbaar is of niet. Een bijeffect van het veelvuldig toepassen van systematische reviews zal dan ook zijn dat de kwaliteit van onderzoeken en rapportage zullen verbeteren, want zo wil men niet te boek staan.” Pagina 4

Pagina 6

Scoor meer met een webshop in uw clubbladen. Velen gingen u voor en publiceerden lesboeken online.

Radboud Report Oncologie Nr. 1 2020 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication