Dr. Carlijn Hooijmans helpt met systematische reviews ook kankeronderzoek verder Meer kennis, minder dieren Dr. Carlijn Hooijmans stelde op basis van dierproeven vast dat pijnstillers uitzaaiingen van kanker niet bevorderen en dat bepaalde pijnstillers uitzaaiingen zelfs lijken tegen te gaan. Spraakmakende conclusies, die wat ons betreft nog spraakmakender worden, doordat aan haar eigen onderzoek geen enkel proefdier te pas is gekomen. Grondige review Hooijmans, die in het Radboudumc zowel werkt voor SYRCLE, het Systematische Review Center for Laboratory (animal) Experimentation, als voor de afdeling Anesthesiologie, kijkt op een totaal eigen wijze naar dierproeven: “Er zijn wereldwijd al enorm veel dierproeven gedaan en onderzoekers verzuimen vaak om eerst al deze onderzoeken systematisch te bestuderen, voordat zij een nieuwe dierproef opzetten. Dit zou wel moeten. Als je een grondige systematische review op bestaand onderzoek uitvoert, ben je sowieso in staat om je eigen dierproef beter in te richten. Heel vaak blijkt bovendien ook dat die nieuwe dierproef volledig overbodig is, omdat je de conclusies al uit eerdere dierproeven kan trekken. Een voorbeeld: Bij chemotherapie zie je regelmatig zenuwschade en zenuwpijn ontstaan in de armen, handen, benen en voeten; dat heet perifere neuropathie. En hoewel artsen die pijn graag willen bestrijden, blijken er in de praktijk nog nauwelijks onderzoeken gedaan te zijn met patiënten naar de effecten van de gangbare pijnstillers. Men weet dus niet welke pijnstiller hiervoor het meest geschikt is. Wij hoefden geen nieuwe dierproef te doen, om daarin een richting aan te geven. Door een systematische review uit te voeren op alle bestaande dierproeven, konden we namelijk aantonen dat morfine de eerste pijnstiller zou moeten zijn, die voor dit doel op patiënten getest zou moeten worden.” Systematisch op zoek De door Carlijn Hooijmans en haar SYRCLE-collega’s ontwikkelde methodologie voor systematische reviews van dierstudies is indrukwekkend. Hij zal er in de praktijk niet alleen voor gaan zorgen dat er aanzienlijk minder onnodige dierstudies uitgevoerd zullen worden, maar ook dat onderzoeken beter opgezet zullen worden en dat hier beter over gerapporteerd zal worden. De stap van dierproef naar kliniek zal ook zorgvuldiger gemaakt kunnen worden. Dat zijn flinke claims. Wat doet Hooijmans met haar systematische reviews, wat deze claims rechtvaardigt? “De systematische reviews kennen we al langer uit het klinisch onderzoek, maar wij hebben andere uitdagingen bij het preklinische onderzoek. Wij hebben bijvoorbeeld te dealen met heel veel soorten dieren. Muizen varkens, ratten... en grote variaties in de opzet van dierstudies met een vergelijkbaar doel. Je moet een modus vinden om deze heterogene onderzoeken met elkaar te vergelijken. 04 Radboud Report Oncologie Pagina 3

Pagina 5

Scoor meer met een web winkel in uw PDF-en. Velen gingen u voor en publiceerden cursussen online.

Radboud Report Oncologie Nr. 1 2020 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication