Dr. Suzanne Kaal breekt nog eens een lans voor de AYA Jongvolwassenen met kanker verdienen aandacht én structureel gefinancierde zorg Dr. Suzanne Kaal promoveerde recent op de zorg voor AYA’s: jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar die kanker krijgen. Zij stond aan de wieg van deze leeftijdsspecifieke zorg die binnen het Radboudumc een heel eigen plaats heeft gekregen. De laatste jaren is er grote vooruitgang geboekt op het gebied van AYA-zorg, -onderzoek en -onderwijs, onder andere door de oprichting van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform. Dat klinkt als goed nieuws, maar Suzanne Kaal is nog zeker niet volledig tevreden. Waarom niet? In Nederland is de AYA-zorg in Nijmegen geïnitieerd en deze specifieke aandacht voor jongeren met kanker heeft navolging gekregen in heel veel andere ziekenhuizen. Terecht. Deze jongeren hebben hun eigen medische problematiek, maar met name ook hun eigen leeftijdsspecifieke problematiek met vragen over bijvoorbeeld studie, werk, seks, vruchtbaarheid of het verkrijgen van een hypotheek. We zien allemaal dat deze jongeren specifieke aandacht nodig hebben, we geven die aandacht ook, maar de financiering ervan is nog niet geregeld. Daarom is de Stichting naar Den Haag afgereisd en hebben we met het ministerie van VWS gesproken over dit specifieke probleem. Zij zien het probleem ook, maar gaven direct aan de zak met geld ook niet te hebben. Wilde het ministerie jullie wel direct ontvangen? Ze moesten wel. We hebben namelijk via Rens Ramaekers van D66, die zelf op 18-jarige leeftijd met kanker te maken heeft gehad, een motie in de kamer gekregen waarbij we aandacht hebben gevraagd voor leeftijdspecifieke zorg. Die motie is uiteindelijk door de hele kamer gesteund. Daarmee dwongen we de aandacht van het ministerie af. Daarnaast blijven we in gesprek met de zorgverzekeraars. De politiek ziet ook wel dat aandacht voor de AYA zorgt voor snellere re-integratie in de studie en in werk en daarmee in lagere kosten bij het Ministerie van SZW. Dat is wel weer een ander potje dan van het Ministerie van VWS, maar daar moet de jongere niet de dupe van worden. Is AYA-zorg dan duurder dan gewone zorg? AYA-zorg is in de eerste plaats gewone zorg. Een jongere met botkanker wordt gewoon behandeld door een orthopeed, maar die kan vervolgens geen antwoord geven over de vragen over seksualiteit of de hypotheek. Daarom is er een AYA-team en dat is inderdaad extra zorg. Daarin vind je een verpleegkundig specialist, een medisch maatschappelijk werker, een medisch psycholoog, een internist-oncoloog en ook een klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie. Zij leveren zorg op maat voor de patiënt en ont zorgen de zorgprofessional. En kunnen zij de jonge patiënt ook daadwerkelijk helpen? Absoluut. Ons team, maar ook andere zorgverleners die zien dat AYA’s andere vragen hebben, de online AYA community en de AYA zelf slagen erin heel veel van deze jongvolwassenen opnieuw in hun kracht te zetten. 80% van hen geneest en moeten we vooral niet zien als een groep die een risico is voor de maatschappij maar als een groep die een hele levenservaring rijker is. Dat is juist een enorme winst voor de samenleving. En nu het geld nog. Exact. Deze zorg is te belangrijk om afhankelijk te zijn van de vrijwillige extra inzet door zorgprofessionals. Pagina 6

Pagina 8

Interactieve digi brochure, deze maandblad of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar uitgeven van web catalogi.

Radboud Report Oncologie Nr. 2 2019 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication