Waar in de zorg door de zorgverzekeraar vaak per minuut gestuurd wordt op efficiency en productiviteit, is het soms moeilijk om nieuwe, belangrijke initiatieven van de grond te krijgen. Maar de lunchpauze is gelukkig nog van de mensen zelf. En die mensen, in dit geval de paramedici die nauw betrokken zijn bij patiënten met een tumor in het hoofdhalsgebied, kiezen er binnen het Radboudumc voor om hun boterham tussen de middag eens in de twee weken op te eten tijdens een paramedisch multidisciplinair overleg. Omdat het belangrijk is en zij niet op een ‘go’ van derden willen wachten. En zo treffen we tussen de middag bijvoorbeeld diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, mondhygiënisten, verpleegkundigen en radiolaboranten aan de vergader-/ lunchtafel. De agenda van dit overleg bestaat uit patiënten, die stuk voor stuk op een zeer betrokken manier besproken worden. Men wijst elkaar op bijzonderheden (‘zijn praten gaat best goed, maar het probleem zit bij het slikken’) of men waarschuwt elkaar voor het karakter van een patiënt (‘hij is erg eigenwijs’ of ‘zijn zelfbeeld klopt niet met de werkelijkheid’). Wie hier, zoals wij, meeluistert, begrijpt direct de enorme toegevoegde waarde van dit soort initiatieven. Marianne Arts, als case manager hoofd-halsoncologie medeinitiatief nemer van dit MDO: “Het idee komt van het Antoni van Leeuwenhoek, maar we hebben het hier enthousiast geadop teerd. Door samen patiënten te bespreken en ook afspraken te maken over het met elkaar volgen van pa tiënten, kunnen we de zorg nog verder verbeteren. Dat is ons een middagpauze waard.” Pagina 16

Pagina 18

Scoor meer met een webshop in uw presentaties. Velen gingen u voor en publiceerden archief online.

Radboud Report Oncologie Nr. 1 2019 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication