De focus van medisch specialisten ligt vanzelfsprekend op het verlenen van goede zorg. Maar om goede zorg te kunnen verlenen, moeten de randvoorwaarden ook goed geregeld zijn. En in tijden van op elkaar stapelende bezuinigingen met hoge werkdruk, is dat nog niet zo eenvoudig. Dat het wel kan, bewijst de afdeling Hematologie. Prof. dr. Nicole Blijlevens, hoofd van de afdeling Hematologie en hoogleraar Hematologie nam hierin samen met managing director Stefan Heijne de leiding. Zo wist de afdeling zich in slechts enkele jaren van financieel zorgenkindje tot een robuuste afdeling te ontwikkelen met ruimte voor innovatie en onderzoek. Wij vroegen Blijlevens en Heijne hoe zij dit hebben kunnen realiseren. Nicole Blijlevens: “We zijn begonnen om eerst inhoudelijke keuzes te maken en daar ook heel consequent aan vast te houden. Op speerpunten willen we groeien en bloeien. Maar dat betekent soms ook dat je daarbuiten in eigen vlees moet snijden, wat ook pijn kan doen. Toch hebben we de medewerkers daarin meegekregen. En we hebben geprobeerd om alle externe betrokkenen uit te leggen hoe we tot deze speerpunten komen. De nieuwe bedrijfsvoering die hier is ingevoerd, wordt niet gezien als een bedreiging, maar als een kans en we zijn er met feitelijk heel slimme maatregelen in geslaagd veel efficiënter te werken.” Stefan Heijne: “Eén van de grote kostenposten binnen de afdeling is de dure medicatie waar we mee werken. Op de kostprijs kun je meer invloed hebben dan je denkt. Zo hielp het op onze afdeling erg, om bij de onderhandelingen te benadrukken dat wij ook konden kiezen voor medicijnen met vergelijkbare effectiviteit van een andere farmaceut. Daarmee liepen wij ver vooruit op het inmiddels landelijke aanbestedingsbeleid. Verder is er heel hard gewerkt aan de doelmatigheid van de hele bedrijfsvoering. Er is hier enorm veel verandermanagement toegepast binnen de organisatie en we hebben mensen in beweging gekregen. Het eigen handelen van iedereen binnen deze afdeling is bevraagbaar gemaakt en we zijn als afdeling duidelijk ondernemender geworden.” Heijne geeft daar één voorbeeld van: De farmaceuten van hemostatica liepen met zeer grote regelmaat bij onze hematologen binnen. Als ze zich bij de eerste niet gehoord voelden, liepen ze bij de volgende binnen. “Dat patroon hebben we doorbroken door dit niet meer toe te staan. Wat we zijn gaan organiseren is een inhoudelijke sessie, één keer per maand, waarvoor men zich kan aanmelden als er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom nieuwe therapeutische mogelijkheden. Een inhoudelijke commissie bepaalt het nut hiervan en of men hiervoor wordt uitgenodigd. Hierdoor creëren we partnership-mogelijkheden en is er rust in de agenda’s van de hematologen.” Blijlevens: “Door al deze stappen kregen we als organisatie al gauw weer de wind in de zeilen en dan kun je gaan sturen. We kregen ook weer ruimte om te gaan innoveren. Denk bijvoorbeeld aan CMyLife, een online platform waarmee we patiënten met chronische myeloide leukemie veel beter bij hun eigen zorgtraject betrekken en ze daarin tot een volwaardig en goed geïnformeerde partner maken. Deze patiënten moeten levenslang medicijnen gebruiken. Maar de praktijk laat zien dat als patiënten gecontroleerd stoppen met hun medicatie, de ziekte in 40% van de gevallen niet terugkeert. Op basis van de waardes in een serie bloedtests gedurende twaalf maanden lijken we te kunnen voorspellen bij wie dat het geval zou kunnen zijn. In CMyLife brengen we nu die curve met alle bloedwaardes voor de patiënt in beeld. Deze heeft dan de gegevens en kan zélf de regie pakken. Doordat we ruimte kregen om te innoveren, wordt daar nu bespaard.” Blijlevens: “Ik durf te stellen dat we als afdeling niet alleen de kosten omlaag hebben gebracht, maar tegelijkertijd ook de kwaliteit verhoogd hebben. Onze output is verbeterd. Dat hebben we samen gerealiseerd.” Stefan Heijne: “Consequent vast gehouden aan inhoudelijke keuzes.” Radboud Report Oncologie 13 Pagina 12

Pagina 14

Scoor meer met een webshop in uw reclamefolders. Velen gingen u voor en publiceerden studiegidsen online.

Radboud Report Oncologie Nr. 1 2019 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication